Injeksjoner

INJEKSJONER

Hva er viktig å vite før injeksjonsbehandlinger?


Er du gravid eller ammer, kan du ikke motta injeksjonsbehandling. Bruker du blodfortynnende medisiner må dette opplyses om i forkant. Har du allergier, da særlig mot bedøvelse (xylocain el.) og eggallergi må dette også opplyses om i forkant slik at behandler kan vurdere hvordan behandling kan gjennomføres.


Man bør ikke innta blodfortynnende som dispril, albyl-e, ibux, marevan eller alkohol minst 24 timer før planlagt behandling. Antibiotikabehandling må være avsluttet senest 14 dager før planlagt injeksjon.Klinikken tilbyr dermale filler-injeksjoner, skinbooster-injeksjoner og botulinum toxin a-injeksjoner.

Alle som vil ha injeksjoner må gjennomgå en medisinsk før-konsultasjon for å evt. avdekke sykdommer eller tilstander som ikke er forenelige med slike behandlinger, eller der en skal utvise ekstra forsiktighet. Det er dog sjelden at man ikke kan motta slike behandlinger. En slik konsultasjon tar bare noen få minutter.

Samtidlig vil behandler få se klienten og vurdere hvilken behandling som anbefales, hva som bør brukes, hvor mye og hvor- i samråd med klientens ønsker og formål.

Det tas alltid før og etter-bilder av klienten. Disse bildene tilhører klientens journal og kan ikke offentliggjøres uten samtykke.

Konsultasjon er alltid gratis :)

BIVIRKNINGER


Det er få bivikninger ved filler-behandling. Det er svært sjelden at noen er allergiske mot hyaluronsyre da dette finnes naturlig i huden vår og xylocain-bedøvelse kan det være noen svært få som kan reagere på. Dette kan være utslett, hovne opp i behandlingsområdet, bli trett, hodepine. Ellers kan må få små blåflekker og litt hovenhet i innstikk-stedene, dette forsvinner i løpet av kort tid. Man kan også oppleve ømhet i behandlingsområdet. Ved leppebehandlinger er det normalt å hovne opp i varierende grad.

Komplikasjoner kan i svært sjeldne tilfeller skje i form av betennelse i huden, granulomer og nekrose. Dette er dog svært sjelden og vil behandles i samråd med lege.


Det er svært få bivirkninger ved botulinum-behandling. Hodepine kan oppstå, men går raskt over. Ellers kan man oppleve litt ømhet og rødhet i innstikk-stedet.

Eneste komplikasjon er hyperallergi mot botulinum toxin.

Dette på lik linje som svært mange andre medisiner. En slik reaksjon behandles straks av behandler og/eller lege. Dette er dog en ekstremt sjelden reaksjon.


Hva er viktig å vite etter injeksjons-behandlinger?


Etter injeksjons behandlinger er det viktig å ikke berøre ansiktet og evt. leppene de første 3-4 timer. Dette fordi huden har blitt penetrert og er utsatt for infisering av bakterier som kan føre til infeksjoner. Man bør unngå massering og hard berøring i behandlingsområdet de neste dagene ved filler-behandling, da dette kan endre resultatet. Det samme gjelder botulinum-behandling, der medikamentet kan trenge inn i andre nærgående muskler og gi uheldige resultater. Man skal unngå trening og stor fysisk aktivitet samme dag. Ved botulinum-behandling skal man ikke ligge flatt de første 6 timer.